ZENIT – FLUGTEN

Dette afsnit af min spændingsserie Zenit var det andet som blev bragt i Morgenavisen Jyllands Posten. Det har også været aftrykt i mit magasin, Sejd, men der brugte jeg den trykte avisudgave som forlæg, og de kopier var ikke altid af god kvalitet. Forlægget for denne version er derimod mine originaltegninger, som jeg stadig ligger inde med.
Som tegneserieskaber er jeg i den gunstige situation, at jeg stadig er i besiddelse af mine gamle originaltegninger. En overgang troede jeg at originalerne til et afsnit af Zenit var forsvundet, men de blev genfundet under oprydningen i vores forældres hus i forbindelse med salget i marts 2011, jævnfør introen til dette års opdatering af åbningssiden.
Samtidig med at det fortabte afsnit dukkede op, fandt jeg også frem til de historier, der førte op til Zenits tilblivelse. De var selvsagt af en lavere kvalitet i udførelsen, men historiemæssigt havde de samme umiddelbare udtryk som de teknisk set bedre gennemførte afsnit senere hen. Jeg mindes også Anders Hjorth Jørgensens spontane kommentar, da han læste mine første album med Søren Spætte, hvor han især bemærkede min umiddelbare fortælleglæde.

Netop nu er jeg ved at afsøge mulighederne for at gøre mig gældende inden for den skrevne litteratur, og jeg har konstateret, at jeg trækker på de samme fortællemekanismer, som jeg brugte først i min karriere, hvor jeg sammenstillede historier omkring menneskeskæbner. I den foreliggende episode har jeg en trist scene til sidst, hvor en hovedperson mister livet. Den slags er altid bevægende, og jeg kan mærke at jeg har en svaghed for det gribende og melodramatiske omkring døden og omstændighederne omkring det at miste livet. Motivet er så fascinerende for mig, at jeg som samlende overskrift eller undertitel på de planlagte bogtitler kan bruge formuleringen ”Mellem liv og Død”. Det samme kan siges om min debut ”Questland”, men dengang vidste jeg bare ikke, at det var et motiv, der kunne udvikle sig til en hel serie, hvor alternative fænomener nok optræder uden at der dog er tale om fantasy eventyr.