VILHELM HANSENS JUL

Ligesom Søren Olsen glædede mig ved at sende mig Jokum på Sjov sidste år, har han også i år bidraget med gammelt kulturgods fra Vilhelm Hansens hånd, som for størstedelens vedkommende vist ikke er videre kendt længere. Det gælder de mange julekort, som jeg præsenterer i dette års bilag.
Motiverne er tegnet fra slutningen af fyrrerne og op gennem halvtredserne, og det er en gylden periode for Vilhelm Hansens illustrationskunst, hvor han er meget omhyggelig med detaljerne og udtryksfuldheden.
Det var i samme periode Vilhelm Hansen bidrog med illustrationer til Carla Hansens årlige juleeventyr i ugebladet Hjemmet, hvor der var en hovedillustration i farver og desuden nogle sorthvide stregtegninger. Flere af disse eventyr er samlet i udgivelsen Nissernes Julebog der er genoptrykt flere gange.
Som det ses af et par af illustrationerne, kunne Vilhelm Hansen i høj grad tegne realistiske dyretegninger, og den baggrund er jo den bedste, når man senere skal udvikle en stil med karikerede figurer.
Det fortælles, at han var en flittig gæst i ZOO, hvor han gik rundt og tegnede realistiske udgaver af de dyr, der senere kom til at optræde i hans tegneserie Rasmus Klump.
Et særligt kapitel er altså hans nissetegninger. Hvorvidt disse tegninger så også er en karikeret udgave de rigtige nisser skal jeg lade være usagt…