TIL LAVESTE BUD

BENNY DAHL HANSEN

Arbejderbevægelsen ønskede at komme med en alternativ markering af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse, der blev fejret af de store landbrugsorganisationer. Stavnsbåndets ophævelse var nemlig kun til gavn for en lille del af landbefolkningen.

Derfor gennemgik Hans F. Jensen i samarbejde med Benny Dahl Hansen gamle protokoller og aktstykker og fandt materialet til tegneserien 'Til laveste bud' fra fattigvæsenets optegnelser i Torslev Sogn i Øster Hanherred.
                     
Tiden er 1851-52, altså godt halvtreds år efter de landboreformer, som gav bønderne deres højt besungne frihed. Men ikke alle fik del i friheden. Slet ikke den hastigt voksende gruppe af landarbejderfamilier, som kun fik en ussel løn for det hårde slid hos bønder og godsejere.

Hvis begge ægtefæller var raske og havde arbejde kunne de ril nød klare sig. Men sygdom, ulykker eller ægtefællers død var katastrofalt. Det var næsten umuligt for en enlig at forsørge en børneflok. Landarbejderne fik ikke andel i den frihed og velstand, der blev bønderne til del.

Til laveste bud blev første gang trykt af Arbejderbevægelsens Skolekontaktudvalg i 1988. Her er den genoptrykt fra min antologi 'Og det var Danmark!'.