RASMUS OG GREVENS FEJDE

BENNY DAHL HANSEN

Benny Dahl Hansen markerede sig i 70-erne med tre albumudgivelser med samfundsrelevant indhold, 'Historien om Jens', 'Hvorfor det?' og 'Atomterroristerne'.

De to første handler om unges vilkår og hverdagsproblemer og er tidstypiske bud på ungdomsrelevante tegneserier og sympatiske i deres forsøg på at distancere sig til det store udbud af medieprodukter med eskapistiske og eksotiske temaer.
Det tredje album er et engageret indlæg i datidens atomkraftdebat.

Den samfundskritiske tone placerede ham naturligt nok på venstrefløjen, og det var derfor ikke overraskende, at det blev Socialistisk Dagblad, der fra 1979 bragte hans føljetonserie 'Rasmus og Grevens Fejde', hvor datidens politik betragtes fra almuens niveau. Det socialistiske historiesyn virker dog på ingen måde tyngende, og serien kan læses med lige stort udbytte i dag.

Da jeg fik lov at bringe serien i 'Og det var Danmark!' måtte jeg finde frem til et sæt eksemplarer der kunne kopieres. Tegneren havde ikke fået sine originaler retur fra redaktionen. Det kongelige Biblioteks arkiveksemplarer var forsvundet fra netop den periode, og Arbejdermuseets indbundne årgange vovede man ikke at stille til rådighed for kopiering.

Tilbage stod muligheden for grødede mikrofilmskopier, der var ridsede på kryds og tværs efter håndtering i bibliotekernes læsemaskiner. Heldigvis forbarmede Socialistisk Folkepartis Folketingskontor sig over mig, så jeg fik lov at kopiere serien fra partiets indbundne eksemplarer. Det er ikke en enkel sag, når der er et halvt års aviser i ét bind.