MIG OG MOR

CARSTEN GRAABÆK

Carsten Graabæk er født 1947 i 1947 i Aal Sogn ved Varde.
I 1975 tog han skoleembedseksamen i engelsk og dansk ved Århus Universitet og i 1973-82 underviste han i engelsk på forskellige læreanstalter. 1976-81 var han desuden beskæftiget med litterære montager, musikprogrammer og underholdning for dansk radio og TV.

I 1982 sendte Graabæk en fortsat tegneserie med titlen Aftenlandet til pressebureauet PIB. Her så redaktøren Paul Schiøtt straks muligheden i Graabæks arbejde og han foreslog at omarbejde serien til afsluttede dagstrips.

Det gik Carsten Graabæk med til, så siden 1983 har PIB med stor succes markedsført Statsministeren til den ganske verden.
I B.T. gik den først under titlen Som landet ligger mens den ugentlige farvelagte dobbeltstrip i Billedbladet hed Her går det godt. I Sverige kaldes den De fyras gäng og Excellencen – I Holland Excellencie. I Storbritannien hedder den No, Minister og i USA The Kingdom.

I Statsministeren, som den nu hedder i Danmark, satiriserer Graabæk intelligent over de besluttende myndigheder og deres uformåenhed i et gennemsnitligt, moderne europæisk demokrati. For at gøre satiren slagkraftig og overskuelig er persongalleriet indsnævret til det mindst mulige: Statsministeren, departementschefen, dronningen, rengøringskonen, biskoppen, generalen og TV-intervieweren – samt et par nødvendige bipersoner.

I Søndags-B.T. nr. 26/1984 debuterede Graabæks farvelagte dobbeltstrip Mig og mor. Her har han forladt den direkte satire til fordel for et mor-barn forhold. Også denne har kunnet eksporteres, blandt andet til USA.

Ud over diverse illustrationsopgaver har Graabæk siden 1985 haft afsluttende politisk-satiriske tegneserieforløb om den siddende regering i årshæftet Blæksprutten. I en årrække fra 1984 blev hans serie Magistre bragt i Magister-bladet.

Og så tuscher Graabæk ikke sine striber. De er tegnet med blyant og kopieret derfra. Men stilen fungerer jo med den metode.

I 1990 blev Graabæk tildelt PING-prisen. Den blev meget passende overrakt af statsminister Poul Schlüter.