KURT ARD

Søren Olsen ringede og fortalte at han havde fundet en spændende bog i en bogkasse i Frederiksværk. Den hed Det danske Smil og handlede om tegneren Kurt Ard, der blev mest kendt for sine forsider til Familie Journalen i halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne. Han var inspireret af den amerikanske tegner Norman Rockwell, der havde lavet humoristiske hverdagssituationer i samme tradition.

I vore dage vil Kurt Ards streg måske synes en kende fersk, men den gjorde god fyldest i min ungdom, hvor hans motiver prydede omslagene på familieugeblade i hele Nordeuropa.

Kurt Ard er en pernittengrynet realistisk tegner. Malerierne fra hans sene år er næsten ikke til at skelne fra de fotografiske forlæg, så man kan betvivle meningen med at udføre dem.

I forsiderne er der tilføjet det glimt af stille humor, som gør motiverne bemærkelsesværdige. Der er sjældent baggrunde, fordi det ville afsløre for megen lokalkolorit. De detaljer som er valgt er sager, som man kunne identificere sig med i hele Nordeuropa. Med et hjertesuk siger Kurt Art i bogen, at han misunder Norman Rockwell fordi han havde en mere omfattende fælles kulturkreds at trække på som referencegrundlag.

Men der var grænser for indholdet. Et motiv viser to børn, der kigger på en død solsort på jorden. Det gik ikke i Tyskland. Pointerne skulle være humoristiske af en art, som kunne tolereres af den brede folkelige læserkreds af familieugebladene på den tid.

Men i firserne var smagen skiftet. Man havde ikke helt den samme naive tilgang til motiverne og det blev mere og mere almindeligt at forsiderne blev regulære spisesedler omkring bladenes indhold. Efterhånden blev dette redaktionelle valg enerådende, og man kunne helt undvære et bærende forsidemotiv.

Som pensionist trak Kurt Art sig tilbage til en gård nær Malaga, og det er her selvbiografien er skrevet. Den er udsolgt fra forlaget men kan vist stadig erhverves andetsteds.