KNOLD OG TOT/OLE OG PETER

The Katzenjammer Kids blev inspireret af Max og Moritz, en børnehistorie fra 1860'erne af den tyske forfatter Wilhelm Busch.Katzenjammer Kids (tre brødre i den første strimmel, men snart reduceret til to) præsenterede Hans og Fritz, tvillinger, der er i oprør mod autoriteterne, især i form af deres mor, Mama, og kaptajnen, en skibbruddet sømand der fungerer som surrogatfar. Og så er der en inspektør, en embedsmand fra skolesystemet. Andre figurer var John Silver, en piratkaptajn og hans besætning samt King Bongo, en primitiv men sofistikeret virkende sort jungle monark, der hersker over en tropisk ø. Flere af figurerne talte i stereotypisk tysk-accent engelsk. Det mest fremtrædende plot i serien var Hans og Fritz, der ville lave tricks med en af de voksne, hvilket resulterede i, at de blev jaget og fik en endefuld i slutpanelet.

Katzenjammer oversætter bogstaveligt som kattemusik (dvs. 'caterwaul'), men det er brugt til at betyde bedrageri efter en mislykket bestræbelse eller tømmermænd på tysk (og i sidstnævnte forstand også på engelsk). Mens Max & Moritz på komisk vis blev dræbt efter 7 destruktive skarnsstreger, trives Katzenjammer Kids og de andre figurer stadig. Dens danske navn er Knold og Tot.

Tegneserien blev forvandlet til et skuespil i 1903. Det inspirerede flere animerede tegnefilm og var en af 20 serier inkluderet i Comic Strip Classics-serien af amerikanske mindeværdige strips.

Katzenjammer Kids var så populære, at det blev til to konkurrerende tegneserier og genstand for en retssag. Dette skete, fordi Dirks ønskede at tage en pause efter 15 år, men Hearst-avisens syndikat ville ikke tillade det. Dirks forlod serien alligevel, og strimlen blev overtaget af Harold Knerr. Dirks lagde sag an, og efter en kamp i retten fik Hearst-bladene lov til at fortsætte TheKatzenjammer Kids, mens Dirks fik lov til at syndikere en næsten identisk strimmel til de rivaliserende Pulitzer-aviser, The Captain and the Kids, på dansk Ole og Peter.

Knerrs version af strimlen introducerede flere store nye figurer i 1930'erne. Miss Twiddle, en pompøs lærer og hendes intrigante niece Lena kom for at blive permanente figurer hos Katzenjammers i begyndelsen af 1936. Senere på året sluttede Twiddles forhenværende elev, vidunderbarnet Rollo Rhubarb sig til dem. Den sleske Rollo forsøger altid at overvinde Hans og Fritz, men hans listige planer giver ofte tilbageslag.

Oprindeligt kaldet Hans und Fritz efter de to frække protagonistbrødre, blev Dirks senere version kaldet Ole og Peter fra 1918. Den lignede meget Katzenjammer Kids med hensyn til indhold og figurer, men Dirks havde en løsere og mere verbal stil end Knerr, der derimod ofte producerede stærkere, mere direkte gags og tegninger. Ole og Peter viste sig snart at opnå popularitet som Knold og Tot. Det blev senere distribueret af United Feature Syndicate, mens Hearst's King Features distribuerede The Katzenjammer Kids. Det blev Gutenberghus' Hjemmet der bragte Knold og Tot på dansk. Siderne i denne opdatering er fra Dansk Familieblad og viser The Captain and the Kids, altså Ole og Peter. De er fra 1928.

The Captain and the Kids introducerede også nogle nye figurer. Ginga Dun er en hoven indisk erhvervsdrivende, der kan narre næsten alle og kun taler i vers. Kaptajn Bloodshot er en mindre piratkonkurrent til John Silver.

The Captain and the Kids ekspanderede til en daglig strimmel i løbet af 1930'erne, men det varede kun kort tid. Søndagssiden var dog populær i årtier. Fra 1946 begyndte Dirks' søn, John Dirks, gradvist at gøre mere af arbejdet med The Captain and the Kids. De introducerede nye figurer og plots i løbet af 1950'erne, herunder en 1958 science-fiction storyline om en strålende opfinder og om fremmede invasioner. Selv da John Dirks overtog det meste af arbejdet, underskrev Rudolph Dirks serien indtil sin død i 1968. John Dirks' tegning skiftede lidt i retning af en mere kantet linje, selv om den opretholdt den oprindelige stil, indtil The Captain and the Kids sluttede i 1979.

Knerr fortsatte med at tegne The Katzenjammer Kids indtil sin død i 1949. Serien blev derefter skrevet og tegnet af Charles H. Winner (1949-56), hvor Joe Musial overtog serien i 1956. Musial blev erstattet på The Katzenjammer Kids af Mike Senisch (1976-81), Angelo DeCesare (1981-86), og Hy Eisman (1986-2006). For øjeblikket syndikeres den i genoptryk form, og serien er stadig distribueret internationalt til omkring 50 aviser og blade. Bemærkelsesværdige træk ved de senere strimler omfattede et mere konstruktivt forhold mellem kaptajnen og drengene, der undertiden havde venlige samtaler i stedet for kampe. Kongen og hans folk var nu polynesiske snarere end afrikanske. Eisman genbrugte mange gamle gags og historier i senere år.