HEKSEDANSEN

JESPER TERMANSEN

Jeg har ikke kunnet finde noget om de dansende hekse, men der findes en kendt historie om en heksebrænding i Ribe.

Maren Thomasdatter Splids, skrædder Laurids Splids hustru fra Ribe, blev brændt på bålet for trolddom 10. november 1641 imellem Galgebakkerne nord for byen. Hun ses med nutidens øjne som et af de mest berømte ofre for heksejagt i Danmarks historie.

Maren stammede fra Grimstrup, hvor hun må være født ca. år 1600. Hun giftede sig med Laurids Splid, som skal have været fra Holsten og som senest 1628 var skræddermester i Ribe. De drev også et værtshus ved Torvet i Ribe og tilhørte det velbjærgede borgerskab.

Laurids Splids hus, som findes endnu og har adresse Sønderportsgade 3, er i dag fredet.

Didrik, en anden skrædder fra Ribe, blev meget syg. Det mentes, at Maren Splids havde forhekset ham, da hun en dag 13 år tidligere kom op at skændes med ham.

Processen mod hende indledtes ved Ribe Byret i marts 1637. Maren havde under tortur anklaget seks kvinder, hun var i heksekompagni med. Da de så blev forhørt, angav de igen andre kvinder. Kun Anne Thomasdatter og Maren blev brændt (1641), 13 andre blev reddet, men mindst fem af dem havde siddet i fængsel i 5-45 uger. Herefter begyndte heksesagerne at ebbe ud, og byens borgmestre og råd gjorde en stor indsats for at stoppe 'heksegalskaben' og redde kvinderne.

Om der var efterslægt, vides ikke med sikkerhed, men ved fængslingen sattes en 4-årig datter i pleje hos hospitalspræsten ved Ribe Hospital (Skt. Katharine Kirke), hvor hun imidlertid formentlig døde 1649. Der var formentlig flere børn, da man ud fra begravelsesregnskaber ved, at Laurids Splid tilbage i 1628 havde en anden datter, som døde. En slægt af praktiserende kloge mænd og koner i Sønder Nissum Sogn nedstammende fra Christen Pilgaard (1643-1718) berettes at nedstamme fra Maren Splid. Præsten i Vilslev-Hunderup, Christen Olesen Lønne, som betegnedes underlig og drikfældig, kan også tænkes at have været gift med en Splid-datter, idet hans far Oluf Pedersen må være den omtalte hospitalspræst.