Jeg besøgte Troldspejlet for at tale om Carl Barks,
da Anders And bladet havde 40 års jubilæum...tilbage