BJARKES SAGA

Inden Claus Deleurans alt for tidlige bortgang nåede jeg at spørge ham, om jeg kunne få lov at genbruge hans debuttegneserie Bjarkes Saga i min planlagte antologi over tegneserienedslag i Danmarks historie. Det kunne jo være den skulle indgå i hans eget flerbindsværk over samme emne, og det var på dette tidspunkt ikke nået til sagntiden. Dengang regnede han selv med at være ved vejs ende efter de otte bind det blev til, men ingen kunne vel forestille sig at det i stedet skulle blive vejs ende for Claus.
Jeg håbede naturligvis på et tilsagn til det, der blev Og det var Danmark! fordi jeg syntes han om nogen hørte hjemme i den sammenhæng, og Claus var da heller ikke uimodtagelig for det rimelige i det synspunkt. Jeg havde i forvejen trykt serien i Sejd i halvfjerdserne.
Udover at Bjarkes Saga læner sig mageligt op ad gedigen dansk mytologi, har den i sin grafiske udformning en stil, der allerede fra starten af Claus Deleurans karriere som tegneserieskaber signalerer en originalitet i ånd og værk, som i særklasse videregiver dansk mentalitet eller folkesjæl. Det vil jeg i alt fald gerne tro på.
Serien blev i øvrigt lavet som et festskrift i anledning af et fakultetsjubilæum, hvilket forklarer nogle af de studentikose brokker undervejs.