BREVE FRA SVERIGESÅRENE
1 Börje Nilsson
2 Janne Lundström
3 JP kontrakt

4 Jesper Klein/Robin Hood
5 Leif Christensen
6 Magnus Knutsson