SOLVOGNEN

I 1902 skulle man på Sjælland ved Trundholm i Odsherred inddrage ny landbrugsjord og pløjede en gammel mose op…

Der fandt man den ituslåede Solvogn bestående af en guldbelagt bronzeskive forspændt med en hest og anbragt på en sekshjulet vogn…

Hjulene er det første eksempel i Danmark med hjul, der har eger…

På skiven, der består af to hvælvede bronzeplader, er der rester af en spiralornamentik…

Man mener, at vognen er en lille model af en større vogn, hvorpå de hellige genstande er blevet fremvist for befolkningen…

Solen bestemte, hvordan det skulle gå med markens afgrøder, så om foråret, når solen fik mere magt, og om efteråret, når den drog sydpå, skulle man ofre til den…

Så gik bønderne op på højene for at være nær ved solen og kørte rundt på markerne med soltegnet…

Man regner med, at modellen af Solvognen er blevet slået i stykker og ofret i mosen i den ældre bronzealder for omkring 3000 år siden…

Solvognen er i dag udstillet på Nationalmuseet i København og er et af de største klenodier fra Danmarks Oldtid…