Der blev lidt kludder i trykningen af mine bidrag
med Søren Spætte afsnittene mod slutningen...

Dette nummer af den norske udgave (nummer 4, 1985)
indeholder de to mellemste afsnit af "Det gamle Træ",
men det hæfte blev ikke udgivet i Danmark,
så her mangler man midterstykket af den
albumlange historie på fire kapitler...

Albummet har heller ikke kunnet konverteres til en
Gnuff-udgivelse, for Gnuffernes andel og
deres problem med en hel skov af fortidstræer er
allerede udgivet som album, og der er ikke udsigt til,
at spættedelen bliver genudgivet som album...

I lyset af dette har jeg tilladt mig at lægge den samlede
spættehistorie ud på nettet her...